Tin Tức > Mở máy chủ Tiếu Ngạo 01|14:00 - Ngày 12/11

Quý thiếu hiệp thân mến,

Cõi thế gian bao la rộng lớn, phận hùng anh há cam chịu chùn chân? Thà như kẻ vô danh vẫy vùng trong thiên hạ còn hơn làm hào kiệt xưng hùng tại nhất phương...

Và nay, cơ duyên của chư vị thiếu hiệp đã đến cùng với sự xuất hiện của máy chủ Tiếu Ngạo 01 Tiếu Ngạo Tây Du sẽ dẫn các bạn đến một thế giới huyễn tưởng đầy nhiệt huyết.

RA MẮT MÁY CHỦ MỚI Tiếu Ngạo 01

Thời gian ra mắt: 14h ngày 12/11/2017

TỶ LỆ NẠP : 10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB INGAME