Tin Tức > Mở chức năng Webshop, KM 50%

Để vào webshop các bạn vào đường dẫn : http://tntaydu.zuzugame.com/Shop

Hoặc ấn trực tiếp vào hình dưới.

< Hiện tại webshop đang khuyến mại 50% >

Sau khi mua vật phẩm thành công các bạn cần F5 game để nhận vật phẩm qua chức năng THƯ